Termokamery FLIR pro průmyslové měření teplot, protipožární kontrolu, vizualizaci úniku plynu a detekci zvýšené teploty osob

Příklady využití termokamer FLIR Příklady využití termokamer FLIR

Už je to více než rok, co se celý svět potkal s celou řadou změn a omezení v oblasti výroby, obchodu ale i osobních práv a zvyklostí. Hlavní příčinou bylo propuknuvší virové onemocnění způsobené COVID-19. Následně byla přijata opatření, z nichž některé dávaly smysl, kolem některých je dodnes řada otazníků. Vyvstala rovněž poptávka na možnost využití snímání osob pomocí termokamer z důvodu odhalení osoby se zvýšenou teplotou a tedy možným virovým onemocněním. V tomto článku je nastíněno, jak za jakých podmínek lze využít termokameru použít a její přínos pro tzv. „teplotní screening osob“ a zejména výhody termokamer FLIR pro toto využití v průmyslových provozech při bezkontaktním měření teplot či detekci úniku plynů.

Termokamery FLIR – skutečně spolehlivé měření teplot

Jako spolehlivý a rychlý nástroj pro měření povrchových teplot v celé řadě průmyslových odvětví se od počátku dlouhodobě používají termokamery FLIR, největšího a nejstaršího světového výrobce termokamer na světě, FLIR Systems (Švédsko, USA), jehož historie sahá až do 1958. Hlavní využití termokamery FLIR nacházejí při on-diagnostice zařízení, strojů a výrobních procesů, kde se měření (termodiagnostika) provádí za plného provozu a má prokazatelné výsledky ve snížení výrobních a provozních ztrát způsobených neplánovanými odstávkami, zmetkovitostí a zvyšuje spolehlivost strojů a zařízení.

Nejrozšířenější využití nacházejí ruční termokamery FLIR v oblasti kontroly rozvodu elektrické energie, elektrických strojů a zařízení, mechanických strojů, zatímco stacionární termokamery FLIR se používají pro 24/7 provoz pro kontrolu teplot výrobních procesů, výzkumu nebo jako protipožární snímače. Závady jako přehřáté elektrické spoje, přetížené stroje nebo vyšší procesní teploty mohou vést k poruchám, což se projeví neplánovanou odstávkou a výrobním ztrátám a v nejhorším případě k požáru. Pravidelná nebo nepřetržitá kontrola termokamerou FLIR umožňuje potenciální kritická místa včas odhalit a zabránit tak nemalým ztrátám.

obr. 02 nTermokamery FLIR

Nabídka ručních i stacionárních termokamer FLIR je největší a uspokojí tedy všechny požadavky na kvalitní bezkontaktní měření teplot. Termokamery FLIR využívají nejmodernější technologie, vynikají odolností a snadným ovládáním či  unikátními funkcemi umožňující měření až do +2000 °C. Využívají se v celé řadě odvětví, jako je elektro (kontrola rozvodů, elektro zařízení a strojů, FVE), strojírenství a mechanika (tepelné namáhání strojů a zařízení), výrobní procesy (kontrola teplot a zpracování materiálu), hutnictví (kontrola teploty taveniny) i stavebnictví (detekce tepelných mostů, vlhkostí, atd.) a také detekci a zobrazení úniků celé řady plynů a těkavých látek.

Funkce FLIR MSX – zvýšení kontrastu

Pro rychlou prostorovou orientaci při termografickém měření a snímání prostor nabízí termokamery FLIR patentovanou funkci MSX – multispektrální zobrazení, která je založena na propojení termogramu a reálného snímku, kdy se propojují kontury z reálného obrazu do termogramu. Výsledkem je detailnější termogram s vyšším kontrastem snímaného objektu usnadňující měření a vyhodnocení.

obr. 03Standardní termogram, foto a výsledný termogram MSX

Funkce FLIR UltraMax – 4x zvýšení rozlišení

V případech, kdy dochází k ojedinělým potřebám vyššího rozlišení, ale v drtivé většině případů dostačuje stávající rozlišení termokamery, nabízejí ruční a přenosné termokamery FLIR speciální funkci UltraMax.

obr. 04Standardní termogram a termogram UltraMax s 4x vyšším rozlišením

Funkce FLIR UltraMax umožňuje pořídit termogramy s 4x vyšším rozlišením a vyšší přesností měřených hodnot. Funkce UltraMax je založena jen na vlastním mikro pohybu termokamery či měřeného objektu a lze ji využít bez omezení při měření (bez stativu, ale i se stativem) a nepředstavuje žádné potenciální riziko nákladných oprav jako jiné optickomechanické systémy, které jsou navíc v terénu bez stativu zcela nepoužitelné.

Ruční a přenosné termokamery FLIR pro pochůzkovou kontrolu

Pro účely rychlé a spolehlivé diagnostiky prováděné ruční termokamerou patří termokamery FLIR Exx (E54, E76, E86 a E96), které disponují výše uvedenými obrazovými funkcemi. Nabízejí vysoké rozlišení až 640 x 480 bodů, citlivost až 0,03 °C, výměnné objektivy pro široké spektrum použití s přesným automatickým laserovým ostřením, dálkoměr pro přesné měření vzdálenosti, GPS pro uložení souřadnic místa měření a v neposlední řadě velký a přehledný 4“ dotykový displej s českým menu v kompaktním a odolném provedení. Předností je maximálně jednoduché ovládání a záznam teplot až do + 1500 °C.

obr. 05Ruční termokamery FLIR Exx

Pro profesionální měření v terénu (např. energetické společnosti) jsou ideální přenosné termokamery FLIR T840 a T865 s rozlišením až 640 x 480 bodů (s UltraMax 1280 x 960 bodů) a citlivostí až 0,03 °C, které jsou vybaveny jak přehledným 4“ dotykovým LCD, tak také vysoce kontrastním hledáčkem umožňující venkovní měření při jakýchkoli světelných podmínkách. Doplňují oblíbené termokamery FLIR řady T530 a T540. Nejvyšší řadu pak uzavírá špičková termokamer FLIR T1020 s rozlišením snímače 1024 x 768 bodů (s UltraMax 2048 x 1536 bodů), která je vhodná zejména pro energetické distribuční a přenosové společnosti při měření na velkou vzdálenost. Termokamery FLIR řady T mají otočnou snímací část v úhlu až 180° usnadňující měření ze všech pozic i těžko přístupných objektů a jsou nejlepší volbou pro profesionální termodiagnostiku v elektroenergetice, průmyslu i stavebnictví.

obr. 06Přenosná termokamera FLIR T865

Stacionární termokamery FLIR pro 24/7 spolehlivý provoz

Pro účely měření, kdy se vyžaduje trvalé měření, jak v rámci detekce zvýšené teploty osob, ale také pro kontrolu strojů, zařízení nebo výrobních procesů, jsou ideální stacionární termokamery FLIR řady A, které umožňují 24/7 provoz, on-line obraz a záznam povrchových teplot. Výhodou termokamer FLIR řady A je jich kompaktní rozměr a univerzálnost použití.

obr. 07 nStacionární termokamery FLIR

V případě požadavku na on-line měření teplot a současně maximálně kompaktní rozměry jsou vhodné stacionární termokamery FLIR AX8, které umožňují jsou určeny pro trvalé snímání kritických prvků, strojů a technologie. Díky univerzálnímu rozhraní je lze integrovat do vlastních systémů a využít jako efektivní a ekonomické snímače teplot.

obr. 08Kompaktní stacionární termokamera FLIR AX8

Po svém uvedení v roce 2019 se staly stacionární termokamery FLIR A400, A500 a FLIR A700 s rozlišením až 640 x 480 bodů nenahraditelnou součástí v automatizaci provozů mnoha podniků. K nim aktuálně přibyly kompaktnější nové typy FLIR A50 a A70 s rozlišením 464 x 348 / 640 x 480 bodů. Termokamery FLIR Axx a Axxx umožňují kompletní dálkový přístup díky běžným rozhraním a protokolům (RTSP, GigE, MODBUS TCP, Multicast, ONVIF-S a další) a  jejich začlenění do stávajícího kamerového systému je velmi snadné. Termokamery disponují rovněž vestavěným web rozhraním a jejich kompletní správa s přenosem obrazu může být přes standardní web prohlížeč v PC / tabletu. Termokamery FLIR A50 / A70 a A400 / A500 / A700 mohou být vybaveny vizuální kamerou s funkcí prolnutí obrazů (MSX) a přenášet on-line jak IR tak vizuální obraz současně. Vestavěný WiFi vysílač navíc umožňuje přenášet obraz i ovládat termokamery bezdrátově. Vysoké krytí IP66 pak dovoluje použití termokamer ve venkovních či průmyslových náročných podmínkách. V současnosti se jedná o nejvíce vybavené stacionární termokamery určené pro zajištění spolehlivého provozu výrobních i skladovacích průmyslových objektů a také jako protipožární systém.

obr. 09 nStacionární termokamery FLIR A400 a A50 pro on-line kontrolu teplot

Detekce a vizualizace plynu termokamerou FLIR

Zcela ojedinělou metodou pro detekci a hlavně vizualizaci úniku plynu jsou speciální termokamery FLIR GF od nejstaršího a největšího světového výrobce termokamer na světě, FLIR Systems. Termokamery FLIR řady GF (Gas Finder) obsahují speciální technologii snímače, umožňující jak bezkontaktní měření teplot, tak také zobrazení celé řady plynů, včetně plynů z různých chemických / uhlovodíkových sloučenin a zobrazit tyto plyny jako mrak. Termokamery FLIR GF mají speciální režim HSM, který zajišťuje zobrazení i velmi malých úniků a díky této schopnosti je možné nalézt a zobrazit přesné místo úniku, což napomáhá k rychlé opravě či výměně vadné části plynovodu / zařízení a snížení rizika.

obr. 10Ukázka vizualizace úniku plynu termokamerou FLIR

Rychlou a spolehlivou detekci a vizualizaci úniků zemního plynu lze provést termokamerami FLIR GF320, GFx320 a GF620 se speciálním chlazeným snímačem s vysokou citlivostí. Termokamery se nabízejí v rozlišení 320 x 240 nebo 640 x 480 bodů a mezi nesporné výhody zajišťující skutečně efektivní využití je vestavěný polohovatelný hledáček, který je vhodný zejména pro venkovní měření. Nicméně pro měření ve vnitřních prostorách lze využít velký vyklápěcí a otočný LCD displej, který poskytuje přehledné a detailní zobrazení a navíc zajišťuje maximální bezpečnost díky zachování neustálého přehledu o okolí.

obr. 11Termokamera FLIR GFx320 při kontrole plynových zařízení

Detekce plynu v infračervené oblasti frekvenčního pásma vyžaduje vysokou citlivost snímačů a speciální filtry, které byly výsadou pouze chlazených snímačů. V březnu tohoto roku však přišel výrobce FLIR s novinkou, a to první nechlazenou dlouhovlnnou termokamerou FLIR GF77 pro detekci úniku zemního plynu. Unikátnost této termokamery spočívá v tom, že spektrální filtr není integrován ve snímači, ale v objektivu, který je konstruován právě pro detekci zemního plynu. Nicméně při výměně objektivu lze stejnou termokamerou detekovat i další plyny, které vykazují pohltivost v pásmu 7–14 µm, jako například izolační plyn SF6. Termokamera FLIR GF77 má rovněž integrovaný automaticky přepínatelný hledáček, tak i dotykovou obrazovku, vyniká velmi nízkou hmotností a výbornou ergonomií. Samozřejmě umožňuje rovněž měření teplot, takže ji lze využít i pro standardní diagnostické účely v průmyslových provozech.

obr. 12Termokamera FLIR GF77 pro vizualizaci úniku zemního plynu

Termokamery FLIR GF umožňují záznam ve formátu živého videa, které je právě důležité pro vizualizaci chování plynu. Mají vestavěnou vizuální kameru pro pořízení fotodokumentace z místa měření, možnost zvukového záznamu vlastních poznámek a rovněž vestavěný GPS přijímač pro uložení souřadnic z místa měření. Díky tomu je možné při vyhodnocení vytvořit přehlednou zprávu s přesným popisem místa a stavu kontrolovaného objektu. Ve spolupráci s externím zařízením QL320 umožňují některé typy termokamera FLIR GF i kvantifikaci úniků (g/h nebo l/min).

obr. 13Kvantifikace úniku plynu s termokamerou FLIR GF a systémem QL320

Hlavním přínosem je kromě lokalizace přesného místa úniku také chování plynu v okolním prostředí, které je závislé na okolních podmínkách. Jinak se chová plyn ve vnitřním prostředí a zcela jinak ve venkovním prostředí. Například v mnoha případech nestačí jen označit místo úniku vyměřením ochranného pásma, ale je třeba počítat s tím, že i při malé rychlosti větru je plyn strháván a šířen do okolí mnohdy právě za vyměřené ochranné pásmo. Podobně je to s podzemními úniky, kde plyn uniká různými cestami od místa úniku (poškozeného plynovodu) v závislosti na půdě a místní zástavbě. Takto může plyn „vyvěrat“ až ve vzdálenosti mnoha metrů od místa poškozeného plynovodu a šířit se i do prostor mimo trasu plynovodu. 

Termokamery FLIR pro kontrolu zvýšené teploty osob na vstupech do objektů 

Samozřejmě v případě investice je třeba zvážit i univerzálnost použití termokamery. Vybrané ruční i stacionární termokamery FLIR lze využít nejen jako kontrolní nástroj pro využití v průmyslu, ale jak bylo zmíněno v úvodu také na vstupech do podniků pro kontrolu osob se zvýšenou teplotou. Tedy jedno zařízení nabízí dvojí uplatnění a využití, čímž se zhodnocuje užitečnost investice do takovéto termokamery.

Termokamery FLIR jsou uzpůsobeny a úspěšně využívány pro detekci zvýšené tělesné teploty osob neboli teplotní screening. Využití nachází právě v případech většího výskytu virových onemocnění jako je chřipka, SARS, aktuálně korovirus COVID-19 jako prostředek ke snížení rizika přenosu mezi osobami, zaměstnanci atd.

obr. 14Využití stacionární termokamery FLIR A400 při vstupu do objektu

Největší výrobce termokamer FLIR implementoval unikátní funkci „Screening“ s proměnnou nastavitelnou referenční teplotou do vybraných termokamer FLIR už v roce 2002 (tehdy výskyt SARS v Asii) a proto má před konkurencí mnohaletý náskok. Speciální funkce detekce zvýšené teploty je doprovázena vizuálním i zvukovým alarmem. Tedy v případě záchytu osoby se zvýšenou teplotou jsou automaticky na termografickém obrazu zvýrazněny místa s překročenou teplotou pro snadnou identifikaci, zda se jedná o zvýšenou teplotu či ovlivnění např. od slunce atd. a rovněž je obsluha upozorněna zvukovým signálem.

Čemu se vyhnout

Bezkontaktní měření teplot s sebou nese určité fyzikální vlastnosti a potřeby. Vzhledem k tomu, že se zde během posledního roku vyskytla celá řada na oko atraktivních až téměř zázračných „termokamer“ a nových „odborníků“ na měření teplot, je třeba se před pořízením takového zařízení a nabízenou koncepcí řádně zamyslet, prověřit zkušenosti prodejce v oblasti bezkontaktního měření teplot a původ a historií výrobce v oblasti výroby termokamer. To proto, že v drtivé většině tyto nové zázračné kamery pro účel detekce zvýšené tepoty nefungují a v mnoha případech popírají i fyziku bezkontaktního měření. Naštěstí díky testům provedených nezávislými organizacemi (např. IPVM, dostupné na internetu) už bylo prokázáno, že tyto „termokamery“ (zejména čínské, původně určené pro sledování a identifikaci osob) zpravidla generují vlastní smyšlené hodnoty o měřené teplotě, které neodpovídající skutečnému měření a jsou tedy zcela nevhodné a i nebezpečné. Navíc mnohé čínské kamery jsou z důvodu prokázaného možného zneužití výrobcem vyloučeny z celé řady komunikačních protokolů a v mnoha zemích jsou již zakázány. Jejich použití je tedy nejen nebezpečné z důvodu nekvalitního měření teplot, ale i jako bezpečnostní riziko a způsobuje jejich provozovatelům oprávněně komplikace s GDPR, odbory zaměstnanců atd. 

Vysoká technická úroveň termokamer FLIR není ale jediná, která je potřebná k dosažení kvalitních výsledků v technické diagnostice. Je to i kvalitní zaškolení a následná podpora uživatelů. To si výrobce FLIR uvědomuje a pro zachování dlouhodobé spokojenosti uživatelů, provádí změny nejen po technické stránce termokamer, ale také po obchodní stránce ve výběru svých partnerů v rámci prodejní sítě.

Společnost SpektraVision s.r.o. jako dlouholetý autorizovaný distributor a "PREMIUM Partner FLIR“ nabízí široké spektrum pokročilých termokamer FLIR s bezkonkurenční desetiletou zárukou na snímač. Dále nabízí celou řadu diagnostických přístrojů a metod, jako systémy pro nedestruktivní testování na bázi termografie (IrNDT), průmyslové i laboratorní vysokorychlostní kamery a další diagnostické přístroje a současně poskytuje profesionální školení pro měření s touto technikou v celé řadě oborů.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.spektravision.cz

SpektraVision | Vidíme svět v celém spektru

SpektraVision s.r.o. je obchodní a servisní společnost zaměřující se na prodej měřící a diagnostické techniky. Vznikla na základě mnohaleté úspěšné spolupráce s renomovanými výrobci a staví na dlouholetých zkušenostech z nasazení nabízené techniky v mnoha oblastech průmyslu, výzkumu a v neposlední řadě také záchranných a bezpečnostních složek po celém světě.

 

www.spektravision.cz/