Tribodiagnostika

Vedle sirníku molybdeničitého, grafitu a PTFE nabývají stále více na významu anorganické fosfáty a oxidy jako aditiva pro snížení tření a otěru zejména u strojních součástí s kmitavým průběhem pohybu a u tváření zastudena. V článku bude referováno o výsledcích…
 Tento článek volně navazuje na předchozí publikaci, která obecně popisuje zvýšení důrazu na snadnou a rychlou analýzu paliv a maziv. V optimálním případě by se mělo také jednat o metody normované, aby získané výsledky analýzy byly téměř identické v různých laboratořích pro…
Cílem obráběcích operací je hospodárná výroba obrobků s bezvadným povrchem. V tribologickém systému, jehož hlavními prvky jsou obrobek a obráběcí nástroj, hraje důležitou roli také médium, které obklopuje jejich vzájemný kontakt – procesní kapalina. Na procesní kapaliny, které se při obrábění…
V současné Evropě stále převažuje obliba vozů se spalovacím motorem. Odvaha zákazníků pořídit si vozidlo s nějakou novou technologií není zatím zcela běžným jevem. Na rozdíl od předchozích let se přesto showroomy jednotlivých značek zcela změnily. Změny jsou patrné již v image…
Již dlouhou dobu se stávají normy související s kvalitou motorového oleje velmi nepřehledné. Důvodem jsou často překotně se měnící podmínky, ve kterých motorový olej pracuje. Nástup nových řešení v oblasti spalování, nových konstrukčních řešení v oblasti mazání a požadavky na chemické složení nezrychlující degradaci…
Statistiky dokazují, že 60 procent všech závad řetězů je způsobeno nesprávným promazáváním. Vhodným řešením tohoto problému je SKF CLK. Bezvzdušný systém pro vstřikování oleje CLK je jednoduché a spolehlivé řešení se snadnou instalací na promazávání válečkových řetězů průmyslových dopravníků.
Klasické polyalkylénglykolové oleje (PAG) jsou známy a používány již více než 60 let. Článek má za úkol seznámit zájemce s novým typem těchto olejů, jejichž předností je zejména kompatibilita s ropnými, ale i syntetickými oleji. V příspěvku jsou uvedeny některé…
Strana 1 z 3