Tribodiagnostika

Výběrem správného maziva pro vzduchové kompresory jste schopni zkrátit prostoje a výrazně prodloužit životnost stroje. Pozornost budeme věnovat pěti nosným složkám maziv.
Nahřátí hořákem nemusí představovat nejlepší metodu pro uvolnění zadřených šroubových dílů. Zvažte použití penetračního oleje.
Mezi fyzikální vlastnosti maziv řadíme konzistenci, mechanickou stabilitu, separaci oleje, odolnost vůči vodě a tekutost při nízkých teplotách.
Unikátní optický tribometr kombinující dvě různé metody měření vznikl pod rukama odborníků z Fakulty strojního inženýrství v Brně. Zakázku si zadala japonská firma zabývající se vývojem maziv. Podobný přístroj není žádný komerční dodavatel schopen vyrobit. Pro brněnské vědce se jednalo o třetí…
Vedle sirníku molybdeničitého, grafitu a PTFE nabývají stále více na významu anorganické fosfáty a oxidy jako aditiva pro snížení tření a otěru zejména u strojních součástí s kmitavým průběhem pohybu a u tváření zastudena. V článku bude referováno o výsledcích…
 Tento článek volně navazuje na předchozí publikaci, která obecně popisuje zvýšení důrazu na snadnou a rychlou analýzu paliv a maziv. V optimálním případě by se mělo také jednat o metody normované, aby získané výsledky analýzy byly téměř identické v různých laboratořích pro…
Cílem obráběcích operací je hospodárná výroba obrobků s bezvadným povrchem. V tribologickém systému, jehož hlavními prvky jsou obrobek a obráběcí nástroj, hraje důležitou roli také médium, které obklopuje jejich vzájemný kontakt – procesní kapalina. Na procesní kapaliny, které se při obrábění…
Strana 1 z 4