Tribodiagnostika

V průmyslové výrobě a pro naše účely tribodignostiky je vhodné sledovat tyto dvě kapaliny ze dvou hledisek. Buď jako nesmiřitelné odpůrce nebo jako dočasně stabilní směs. Voda je, jak rád říkám, život ale vzhledem k výše uvedenému nebudu hovořit o vodě jako o životodárné…
Zatímco motorové oleje byly donedávna povinnou položkou, která se musela při podnikání na automobilovém trhu sbírat a likvidovat, zůstávají nemrznoucí směsi do chlazení stranou zájmu odpadového hospodářství a běžně „se ztrácejí“ při provozu nebo jsou vědomě po velkém naředění vodou vypouštěny…
Výběrem správného maziva pro vzduchové kompresory jste schopni zkrátit prostoje a výrazně prodloužit životnost stroje. Pozornost budeme věnovat pěti nosným složkám maziv.
Nahřátí hořákem nemusí představovat nejlepší metodu pro uvolnění zadřených šroubových dílů. Zvažte použití penetračního oleje.
Mezi fyzikální vlastnosti maziv řadíme konzistenci, mechanickou stabilitu, separaci oleje, odolnost vůči vodě a tekutost při nízkých teplotách.
Unikátní optický tribometr kombinující dvě různé metody měření vznikl pod rukama odborníků z Fakulty strojního inženýrství v Brně. Zakázku si zadala japonská firma zabývající se vývojem maziv. Podobný přístroj není žádný komerční dodavatel schopen vyrobit. Pro brněnské vědce se jednalo o třetí…
Vedle sirníku molybdeničitého, grafitu a PTFE nabývají stále více na významu anorganické fosfáty a oxidy jako aditiva pro snížení tření a otěru zejména u strojních součástí s kmitavým průběhem pohybu a u tváření zastudena. V článku bude referováno o výsledcích…
Strana 1 z 4