Řízení a údržba průmyslového podniku

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

Rychlovypínače stejnosměrného proudu DC, v tomto dokumentu označované jako vypínače, jsou přítomny ve všech druzích železniční infrastruktury. Vnitrostátní nebo městské železnice, tramvaje či metro, všichni se spoléhají na vypínače, aby je chránily před katastrofální situací. Vypínače mohou být instalovány buď na palubě vlaků, nebo na trati v trakčních napájecích stanicích. Netřeba dodávat, že vypínače jsou kritickou součástí železniční infrastruktury. V nejlepším případě může vadná jednotka způsobit zastavení vlaků, v nejhorším případě může zapříčinit selhání či zahoření části infrastruktury a zavinit ztráty na životech. Životní cyklus vypínačů je dlouhý, některé jednotky, jež jsou stále v provozu, jsou staré více než 50 let. Řádné testování vypínačů je v těchto dnech aktuálním tématem v důsledku řady incidentů na různých systémech kolejové dopravy. Tento dokument popisuje některé problémy s testováním a jejich řešení.

Problematická detekce izolačních poruch je jednou z největších nevýhod použití izolovaných závěsných vodičů v distribučních vedeních vysokého napětí. Při tomto typu poruch je obvykle prezentována činnost částečných výbojů. Na základě těchto poznatků byl na VŠB – TUO navržen on-line monitor částečných výbojů pro detekci poruch izolace na venkovních vedeních vysokého napětí. Tento článek popisuje testování nových anténních senzorů pro tento detektor, které by v budoucnu měly nahradit jednovrstvé indukční senzory.

V diagnostice elektrotechnických zařízení se stále objevují nové metody a ty již zavedené se vylepšují, případně se začínají uplatňovat na více zařízeních. Stejně tak je tomu i u dielektrické spektroskopie, která se dříve používala pouze k analýze dielektrických vlastností materiálů; nyní je možné ji využít ke komplexní diagnostice celých elektrotechnických objektů. Článek se zabývá vlivem zvolených parametrů této metody na konečné výsledky diagnostiky.

Technologie a vylepšení softwaru umožňují progres ve způsobu, jakým výrobci zboží nakládají se zásobami a prostorem.

Před využíváním výhod IIoT musejí provozovatelé získat dokonalý přehled o dění ve výrobní hale.

Nahřátí hořákem nemusí představovat nejlepší metodu pro uvolnění zadřených šroubových dílů. Zvažte použití penetračního oleje.

Mezi fyzikální vlastnosti maziv řadíme konzistenci, mechanickou stabilitu, separaci oleje, odolnost vůči vodě a tekutost při nízkých teplotách.

Využitím potrubí z materiálu PVDF (polyvinylidenfluorid) Red Kynar lze dosáhnout snížení dodatečných nákladů na údržbu a eliminace počtu neočekávaných prostojů.

V sázce je příliš mnoho na to, aby se mohlo na systému stlačeného vzduchu šetřit.

Snížení nákladů na provádění inspekcí a širší technická podpora umožňují efektivnější řešení problémů.