Návod na uvolnění zadřených šroubových spojů

Běžnou technikou používanou při pokusech o uvolnění zadřené součásti je použití tepla. Tento postup s sebou nese mnohá rizika a vyžaduje velkou zručnost. Obrázek poskytla společnost Kano Laboratories Běžnou technikou používanou při pokusech o uvolnění zadřené součásti je použití tepla. Tento postup s sebou nese mnohá rizika a vyžaduje velkou zručnost. Obrázek poskytla společnost Kano Laboratories

Nahřátí hořákem nemusí představovat nejlepší metodu pro uvolnění zadřených šroubových dílů. Zvažte použití penetračního oleje.

Jednou z mnoha věcí, které proslavily Benjamina Franklina, je jeho citát z roku 1789: „Nic není jisté, kromě smrti a daní.“ Kdyby žil dnes, pravděpodobně by svůj citát doplnil, že „další 100% jistotou je skutečnost, že kov rezaví“. Rez je kryptonit, který postihuje všechny kovy, jež jsou vystaveny působení povětrnostních vlivů, nelze jí nikterak uniknout. Kovové díly se mohou znehodnotit kvůli mnoha okolnostem, včetně chemikálií, koroze, nátěrů, vlivů prostředí a nadměrného utažení, ale největším viníkem je rez. Když kritické součásti v sestavě zreziví, může být jejich demontáž velmi obtížná. Je třeba povolit zadřenou matici nebo šroub, vyjmout zablokovaný spojovací prvek, demontovat zaseklou objímku nebo seřizovací šroub, který se prostě nechce pohnout.

Existuje mnoho různých metod, jak uvolnit zadřené díly, včetně vrtání, broušení nebo řezání příslušné součásti. V těchto uvedených příkladech existují různá technická i bezpečnostní rizika. Například díl, který je třeba uvolnit, může být neopravitelně poškozen nebo zničen, což vyžaduje výměnu (pokud se tedy náhradní díl podaří včas nebo vůbec sehnat). Vrtání, broušení a řezání také představují potenciální fyzické nebezpečí pro pracovníky i okolní zařízení.

Aplikace tepla

Běžnou technikou používanou při pokusech o záchranu dílu je použití tepla. Zdrojem tepla může být propanbutanový hořák, acetylenový hořák, horkovzdušná pistole, indukční teplo nebo vyhřívaný topný článek (viz obr. 1). A jak to tedy funguje?

„Z vědeckého hlediska teplo rozpíná kovy, přičemž dva kovy různých velikostí nebo typů, například matice a šroub, se budou rozpínat různou rychlostí. To může pomoci narušit vazby způsobené rzí,“ vysvětluje Sevan Demirdogen, generální ředitel společnosti Kano Laboratories, výrobce penetračního přípravku značky Kroil. „Jak kov chladne, smršťuje se různou rychlostí a oddělování zadřených částí pokračuje. Použití tepla k odstranění zatuhlých nebo zadřených součástí však může být složité a riskantní. Teplo jako takové by proto měli používat pouze ve zvláštních případech velmi zkušení pracovníci za použití vhodného vybavení v kontrolovaném prostředí.“

I když může být použití tepla účinné, existuje mnoho rizik a provedení tohoto procesu vyžaduje velkou zručnost. Bez správné techniky může dojít k mnoha níže popsaným problémům:

  • Riziko vzniku požáru/popálení. Při práci s teplem nebo otevřeným ohněm hrozí, že se pracovníci sami popálí nebo že popálí někoho jiného či přilehlé předměty. Práce v blízkosti hořlavých materiálů nebo chemikálií je ještě nebezpečnější.
  • Špatná přístupnost. Ne vše, co chcete rozebrat, se nachází na úrovni země nebo na pracovním stole. Mnohdy se zařízení nachází buď vysoko nad zemí, pod zemí nebo ve stísněných prostorách. V těchto případech může být téměř nemožné správně a bezpečně použít zařízení vytvářející teplo nebo otevřený oheň.
  • Těžkopádná mobilita. Není snadné přenášet zařízení vytvářející teplo spolu se všemi nástroji potřebnými pro danou práci; to může být obzvlášť těžkopádné, pokud se jedná o více stanovišť.
  • Tvorba nebezpečných zplodin. Použití otevřeného ohně v nevětraném, uzavřeném prostoru může vytvořit nebezpečnou atmosféru kvůli toxickým plynům, oxidu uhelnatému anebo nedostatku kyslíku.
  • Poškození nebo zničení kovu. Pokud někdo přehřeje kov do roztaveného žáru, může poškodit nebo zničit matici, šroub a další přilehlé komponenty. V případech, kdy se jedná o kalenou ocel, může působení tepla skutečně narušit její kalicí vlastnosti.

Jiné řešení

Pokud jde o uvolňování zrezivělých a zkorodovaných předmětů, nic se nevyrovná silným penetračním prostředkům. Penetrační oleje se již po desetiletí používají k účinnému uvolňování zadřených kovových dílů bez rizika spojeného s použitím tepla. Na rozdíl od výše uvedených problémů poskytují penetranty alternativní řešení.

Penetranty jsou bezpečnější a účinnější než tepelná varianta, protože umožňují přímou aplikaci na postižená místa pomocí aplikačních hadiček. Použití penetrantu namísto tepla také chrání před poškozením choulostivější komponenty, jako jsou těsnění, sedla ventilů, o-kroužky a izolace.

Penetranty v plechovkách lze přepravovat téměř kamkoli, což umožňuje pracovníkům efektivně vykonávat svou práci, aniž by museli čekat na příjezd zařízení generujícího teplo.

Penetrační oleje také šetří čas, protože rychle uvolňují zablokované díly. I v případě, že je potřeba více času na odstranění poruchy, se mohou pracovníci věnovat jiným úkonům a zbytečně nečekat. Naproti tomu ohřev vyžaduje plnou pozornost v průběhu celého procesu. Penetrační oleje také poskytují mazací a antikorozní ochranu, kterou teplo nezajišťuje.

„Penetrační oleje používají a důvěřují jim profesionálové v oblasti údržby, oprav a provozu, servisní technici i zkušení kutilové již desítky let,“ zdůrazňuje Demirdogen. „Nejkvalitnější penetrační oleje rychle uvolňují zrezivělé matice a šrouby, zadřené hřídele, řemenice a další. S olejem značky Kroil není žádný prostor příliš těsný, pronikne všude, dokonce i do toho nejmenšího otvoru nebo štěrbiny.“

„Mít k dispozici dobrý penetrant je zásadní, pokud se jedná o speciální díly, matice a šrouby,“ tvrdí Barry Lefavour ze společnosti Big Jim's Auto Body. „Pokud se nám nepodaří šrouby demontovat, může se stát, že je nakonec zlomíme, čímž vznikne mnoho dalších problémů. Penetrační olej se snadno dostane dovnitř a uvolní je, takže je můžeme povolit. Ušetří to spoustu času, protože když něco zlomíme a nemáme to na skladě, budeme muset zadat speciální objednávku. V takových případech auto zůstává v servisu déle a zahlcuje dílnu.“

Někdy je díl natolik zadřený, že může být nutné zvážit jako možnou variantu ohřev. Lze tedy teplo použít ve spojení s penetrantem? Podle Demirdogena ano, ale při dodržení několika důležitých pravidel.

Penetranty jsou hořlavé a nikdy by se neměly používat v blízkosti otevřeného ohně. Stejně tak neaplikujte teplo bezprostředně po postříkání předmětu penetrantem nebo jinou chemickou látkou. Penetrační prostředky nikdy nenanášejte na čerstvě zahřátý díl, a to z několika důvodů. Zaprvé hrozí nebezpečí požáru a popálení. Zadruhé může extrémní teplo způsobit rychlé odpaření chemických látek v penetračních prostředcích, což jim zabrání v plném účinku.

Penetrační oleje a teplo nepoužívejte současně, ale střídavě. Před použitím tepla nebo otevřeného ohně nezapomeňte odstranit z povrchu dílu a ze všech okolních oblastí veškerý nános starého oleje. U náročných prací díl pečlivě předehřejte, nechte vychladnout a teprve poté aplikujte penetrační olej. Jak doporučuje Demirdogen, pokud si nejhorší scénář vyžádá použití tepla, pak jej pečlivě zahřejte, ochlaďte, namažte penetrantem značky Kroil a uvolněte vhodným klíčem.

Kdykoli vás rez nebo koroze zpomalí, místo hořáku sáhněte po prvotřídním penetračním oleji. Náročné práce budete moci dokončit bezpečněji a efektivněji než pomocí aplikace tepelného zdroje.

Autorkou článku je Liza Kleinová, viceprezidentka pro marketing společnosti Kano Laboratories v Nashvillu ve státě Tenn; jde o předního výrobce penetračních olejů a maziv značky Kroil určených pro průmyslovou údržbu, opravy a provoz.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz