Skladování průmyslových maziv: Šest nejčastějších chyb

Skladování průmyslových maziv: Šest nejčastějších chyb

Pochopte, jak nejlépe zabránit kontaminaci a záměně.

Průmyslová maziva nejsou tématem, které by většina výrobců nějak zvlášť řešila. Nicméně průmyslová maziva ovlivňují mnohé z nejnákladnějších oblastí výrobního provozu, jako jsou prostoje strojů a zařízení, náklady na likvidaci použitých maziv, poruchy dílů a mzdové náklady.

Průmyslové stroje se stávají stále sofistikovanějšími a s tím souvisí i zpřísnění požadavků na kvalitu maziv. Jakékoli množství kontaminace nalezené v mazivě daného stroje má často za následek výrobní prostoje a zvýšení výrobních i mzdových nákladů, jelikož dochází k jeho předčasné likvidaci a výměně. Navíc se často stává, že je nutná i náhrada příslušných součástí.

Avšak k takovýmto nečekaným případům nemusí docházet tak často, dokonce jim jde úplně zabránit, pokud se vyvarujeme následujících chyb. 


Obvyklé chyby

Níže je uvedeno šest chyb, k nimž při skladování průmyslových maziv dochází: 

  1. Používání znečištěných nádob a zásobníků: Nejčastější chybou, které se společnosti dopouštějí, je přepravování a skladování průmyslových maziv ve znečištěných nádobách. Prach a nečistoty z nádoby okamžitě kontaminují mazivo a jsou pak přímo přenášeny do stroje, kde působí jako smirkový papír, čímž dochází k poškození zařízení, včetně jeho povrchové úpravy.

Opětovné použití stejných nádob, aniž by došlo k jejich důkladnému vyčištění, může rovněž přispět ke kontaminaci průmyslových maziv. Hydraulický olej a převodový olej vám sice mohou připadat stejné, ale komponenty, které tvoří každý druh oleje, jsou různé. Při vzájemné kombinaci se maří jejich účinky a dochází k jejich znehodnocení. Účinky kontaminovaného maziva se projevují na součásti stroje ve formě povlaku.

  1. Skladování maziv ve venkovním prostředí: Nikdy neskladujte maziva ve venkovním prostředí. Teplotní zvraty způsobují změnu objemu vzduchu ve skladovací nádobě. S poklesem teploty dochází ke kondenzaci vzduchu a vtažení vlhkosti, pokud jsou sudy ve venkovním prostředí uloženy vertikálně. Tímto způsobem skladování vystavujete maziva zvýšenému riziku oxidace ještě před samotným uvedením do provozu. Nejvhodnější způsob skladování průmyslových maziv představují vnitřní suché a čisté prostory s konstantní teplotou okolního prostředí.
  2. Nepoužívání barevně odlišených transparentních nádob: Nejlepší systém pro ukládání průmyslových maziv spočívá v používání utěsněných nádob s barevně odlišenými víky. Každá barva představuje jiný typ maziva. Tím se zabrání nechtěné křížové kontaminaci.
  3. Nezajištění jasné identifikace plnicích míst na stroji: Aby bylo zajištěno, že se použije správný výrobek, musí být plnicí místa na strojích označena stejnou barvou, která odpovídá barvě skladovacích nádob. To je obzvlášť důležité u strojů, u nichž je aplikována celá řada produktů s více plnicími místy. Jeden výrobce neoznačil náležitým způsobem plnicí místa na svých zařízeních; nový zaměstnanec šel naplnit nádrž mazacího oleje a neuvědomil si, že na zařízení je více plnicích míst, a naplnil pouze jedno. Stroji došlo mazivo, což následně způsobilo poškození vodicích ploch. Náležitě provedené barevné označení plnicích míst mohlo zabránit následné opravě v hodnotě 10 000 $.
  4. Nepropláchnutí potrubí po kontaminaci: Pokud nahrazujete všechny kapaliny ve stroji, použijte k tomu vyhrazené čerpadlo a hadice. Pokud nemáte k dispozici vyhrazené čerpadlo nebo hadice, pak je zapotřebí propláchnout potrubí před jeho použitím. Proplachování vyžaduje dvojnásobný objem kapaliny, než je samotný vnitřní objem potrubí. Pokud přepravované množství činí například dva galony produktu, propláchněte potrubí čtyřmi galony (nikdy však nepoužívejte stejné čerpadlo pro maziva na bázi oleje i pro maziva na vodní bázi).
  5. Neaplikování maziva podle data spotřeby, tj. nejstarší nejdříve: Víte přece, jak to funguje v obchodě s potravinami – nejstarší potraviny se vždy ukládají do přední části regálu. Měli byste praktikovat stejný postup, co se týče skladování maziv. Ušetříte tím, že se nebudete muset zbavovat prošlých průmyslových maziv. Životnost většiny maziv se pohybuje v rozmezí dvou až pěti let. Použitím náležitých skladovacích nádob a zavedením několika jednoduchých levných procesů můžete zabránit nákladným a neočekávaným prostojům zařízení způsobeným znečištěním maziva.  

Chris Fisk je viceprezident a generální manažer společnosti Acculube, která sídlí ve městě Dayton (Ohio) a dodává technické kapaliny v rámci výrobního sektoru USA.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz