Správným domazáváním k plynulejší výrobě

Správným domazáváním k plynulejší výrobě

Statistiky dokazují, že 60 procent všech závad řetězů je způsobeno nesprávným promazáváním. Vhodným řešením tohoto problému je SKF CLK. Bezvzdušný systém pro vstřikování oleje CLK je jednoduché a spolehlivé řešení se snadnou instalací na promazávání válečkových řetězů průmyslových dopravníků.

Systém CLK jako ideální pomocník při domazávání řetězů

CLK je sestaveno z centrální jednotky se zásobníkem, z automatického systému, volumetrického čerpadla na dávkování přesného množství maziva přes vstřikovací trysky do každého místa tření pohybujících se článků a z detailního návodu s podrobnými obrázky k instalaci, kterou zvládnete sami. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací, je vám k dispozici zákaznická linka.

Žádná ze součástí systému není v přímém mechanickém kontaktu s řetězem, čímž se předchází riziku opotřebení a potenciálního hromadění nečistot. Všechny součásti systému jsou korozivzdorné. Trysky a rozvody jsou uzpůsobené i na vysoké teploty (200 °C / 400 °F).

Výhody CLK:

 • Snižuje náklady na údržbu ve srovnání s ručním mazáním (nižší spotřeba maziva a práce)
 • Eliminuje ruční mazání a související rizika pro pracovníky
 • Zvyšuje produktivitu omezením neplánovaných odstávek
 • Prodlužuje provozní životnost díky menšímu opotřebení řetězu
 • Díky menšímu tření snižuje spotřebu energie
 • Zvyšuje bezpečnost obsluhy
 • Zvyšuje čistotu odstraněním nadbytečného maziva

Oblasti použití CLK:

 • Průmyslové řetězy do pecí v pekárnách apod.
 • Dopravníky sloužící k třídění, čištění, vaření a pasterizaci ovoce a zeleniny
 • Řetězy v pecích/sušičkách v mnoha různých oborech (zpracování potravin, stavební materiály, dřevo apod.)
 • Manipulační dopravníky 

SKF System 24 a TLGB 20 pomohou u domazávání ložisek

Správné domazávání není složité, jen je třeba brát ohled na všechny zmiňované zásady. Díky těmto tipům a SKF aplikacím, které pomohou jak s volbou maziva samotného, tak s jeho dávkováním, můžete snadno předcházet až třetině selhání ložisek vašich strojů.

Široký sortiment maziv SKF obsahuje produkty, které jsou vyvinuty a testovány pro fungování v reálných podmínkách. Striktní kontrola kvality každé vyrobené dávky pomáhá zajistit trvalou výkonnost. Pro výběr vhodného plastického maziva navíc existuje aplikace SKF LubeSelect, která zohledňuje konkrétní provozní podmínky a pomůže pracovníkovi údržby nalézt to, co potřebuje. Při výběru maziva je třeba brát ohled i na doporučení výrobce stroje.

Další zásadou pro správné mazání je nikdy nesměšovat různá maziva bez znalosti jejich složení. Ideální je vyměnit celou výplň, aby nedošlo k neodhadnutelným následkům. Pokud potřebujete mazivo z ložiska vymýt, doporučuje SKF užití technického benzínu či ekologických rozpouštědel.

Dávka maziva je naprosto zásadní, jelikož přemazávání ložiska je stejně rizikové jako jeho nedostatečné domazávání. Určit množství maziva a interval domazávání není třeba odhadovat, stačí využít aplikaci SKF DialSet a nářadí, které údržbáři umožní sledovat objem vytlačeného maziva.

Při zadání parametrů v aplikaci SKF DialSet, kterými jsou např. typ ložiska, provozní teplota, otáčky a typ plastického maziva vhodného pro danou aplikaci, program ukáže správné nastavení automatických maznic System 24. SKF DialSet umožňuje rychlý výpočet intervalů domazávání na základě provozních podmínek ložiska, přičemž tyto výpočty se zakládají na teorii mazání SKF. Vypočtené intervaly mazání závisejí na vlastnostech zvoleného plastického maziva, čímž se minimalizuje riziko nedostatečného nebo nadměrného mazání a optimalizuje se spotřeba plastického maziva. Aplikace navíc zahrnuje kompletní seznam příslušenství SKF System 24. Obaly od automatických maznic patřících do řady SKF System 24 je možné vrátit. Díky vráceným obalům zákazník získá další maziva za zvýhodněnou cenu. SKF dále vrácené obaly patřičně a ekologicky zlikviduje.

Pro ruční domazávání je ideální bateriový mazací lis TLGB 20. Domazávat je možné ve dvou rychlostech a při tlaku až 700 bar. Integrovaný průtokoměr maziva zabraňuje přemazávání nebo nedomazání ložiska. Pracovník údržby díky přehlednému LCD displeji sleduje množství nadávkovaného maziva, otáčky čerpadla či motoru a indikaci ucpané mazací hlavice.

www.skf.cz

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz