Zveme Vás na XIX. odbornou konferenci spojenou s prolongací certifikovaných diagnostiků Tribotechnika v provozu a údržbě 2022 pořádanou pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Dnes už tradiční konference Tribotechnika v provozu a údržbě si postupně buduje své trvalé postavení mezi konferenčními akcemi v oboru tribologie, tribotechniky a tribodiagnostiky. Hlavním posláním konference je mezinárodní setkání odborníků s cílem prezentace nových poznatků a zkušeností týkajících se aplikace tribotechniky v provozu a údržbě strojů. Velký prostor bude dán i prezentaci firem na doprovodném prezentačním fóru. Program i místo konference dávají velký prostor pro výměnu praktických zkušeností a názorů mezi přednášejícími a delegáty konference. Účast na konferenci umožní setkání kolegů jak v rovině formální tak neformální na společenském večeru. Konferenci opět doprovodí výstava výrobků a technologií firem působících v oboru maziv.

Česká společnost pro údržbu vás zve na konferenci ÚDRŽBA 2022, která se koná 14.–15. 9. 2022 v konferenčním centru AV na zámku Liblice https://www.zamek-liblice.cz/cs/.

Nahřátí hořákem nemusí představovat nejlepší metodu pro uvolnění zadřených šroubových dílů. Zvažte použití penetračního oleje.

Využitím potrubí z materiálu PVDF (polyvinylidenfluorid) Red Kynar lze dosáhnout snížení dodatečných nákladů na údržbu a eliminace počtu neočekávaných prostojů.

Pomozte nám zmapovat současný stav průmyslové údržby v České a slovenské republice.

Strana 1 z 16