Jedná se o dvě strany téže mince, avšak každá z nich nabízí odlišné mechanismy a výhody.

Za posledných 25 rokov filtrácia olejov prešla veľkými zmenami. Olejom sa začala venovať väčšia pozornosť, a to najmä z toho dôvodu, že povolené tolerancie a mechanické namáhanie pohyblivých častí v hydraulických a mechanických systémoch, ktoré sú mazané olejmi sa zmenilo až 10 násobne. Hydraulické systémy, ktorých tolerancie pohyblivých častí boli 25 až 50 µm dnes pracujú s toleranciách od 1–5 µm. Väčšia presnosť výroby a nižšie tolerancie priniesli zo sebou aj vyššie požiadavky na oleje, ktoré tvoria náplne týchto systémov. Tieto oleje majú lepšie fyzikálne (napr. čistota, viskozita a viskozitný index) a taktiež aj chemické vlastnosti (obsah vody, TAN, TBN).

Stavba energetických center a bioplynových stanic vyrábějících palivo pro spalovací motory z alternativních zdrojů (bioplyny) se stala rychle se rozvíjející součástí zemědělské výroby, čističek odpadních vod a skládek komunálního odpadu. Konstruktéři a vývojáři výrazně zdokonalili konstrukci a technologii plynových motorů a dalších technologických zařízení těchto jednotek. Výrobci motorů stanovili požadavky na paliva a motorové oleje. Rozbory vzorků oleje jsou součástí provozu plynového motoru, který často rozhoduje o servisních úkonech a technickém stavu motoru a celého technologického celku. Možnosti tribodiagnostiky zajistit spolehlivý provoz a stabilizovat nebo i prodloužit servisní intervaly, způsoby sledování, metodika a výsledky jsou součástí tohoto článku.

Příčin poruch strojních zařízení může být opravdu hodně. Tento článek si klade za cíl podrobněji rozebrat příčiny a následky poruch z tribologického hlediska. Bohužel tribologie je v řadě provozů stále opomíjenou disciplínou. Jak je známo, ekonomické dopady mohou být v řadě případů fatální.

Příspěvek popisuje způsob aplikace tribodiagnostiky plastických maziv pro mazání ložisek elektromotorů v praxi s cílem prodloužení doby mezi opravami. Jsou v něm uvedeny konkrétní aplikace a srovnání jak s ostatními bezdemontážními diagnostikami, tak se skutečným stavem zjištěným při opravě.

Strana 1 z 3