Mezi fyzikální vlastnosti maziv řadíme konzistenci, mechanickou stabilitu, separaci oleje, odolnost vůči vodě a tekutost při nízkých teplotách.

Unikátní optický tribometr kombinující dvě různé metody měření vznikl pod rukama odborníků z Fakulty strojního inženýrství v Brně. Zakázku si zadala japonská firma zabývající se vývojem maziv. Podobný přístroj není žádný komerční dodavatel schopen vyrobit. Pro brněnské vědce se jednalo o třetí podobnou zakázku, v minulosti už vyrobili zařízení na míru pro velkou japonskou automobilku i pro německou univerzitu.

Vedle sirníku molybdeničitého, grafitu a PTFE nabývají stále více na významu anorganické fosfáty a oxidy jako aditiva pro snížení tření a otěru zejména u strojních součástí s kmitavým průběhem pohybu a u tváření zastudena. V článku bude referováno o výsledcích ze zkušeben i z praxe a o výzkumech mechanismu účinků těchto nových tuhých maziv. Dřívější práce ukázaly, že pro mechanismus účinků mohou být předpokládány chemické reakce. Nové výzkumy dokládají, že tato tuhá maziva nereagují při kluzném kontaktu chemicky, nýbrž že se třecí plochy od sebe oddělují fyzikálně, takže povrchy kovů se nedotýkají. Působí jako „udržovatel odstupu“, jako distanční tělíska. V protikladu k sirníku molybdeničitému se nevytváří žádný film.

 Tento článek volně navazuje na předchozí publikaci, která obecně popisuje zvýšení důrazu na snadnou a rychlou analýzu paliv a maziv. V optimálním případě by se mělo také jednat o metody normované, aby získané výsledky analýzy byly téměř identické v různých laboratořích pro tzv. mezilaboratorní zkoušky.

Již dlouhou dobu se stávají normy související s kvalitou motorového oleje velmi nepřehledné. Důvodem jsou často překotně se měnící podmínky, ve kterých motorový olej pracuje. Nástup nových řešení v oblasti spalování, nových konstrukčních řešení v oblasti mazání a požadavky na chemické složení nezrychlující degradaci zařízení recirkulace výfukových plynů a katalytických systémů výfukových plynů připravily podmínky pro složité zvládání všech funkcí motorového oleje, které v motoru má. Výrobci se snaží tyto problémy a potažmo náklady přenést i do vývoje motorových olejů. A k tomu všemu je tu i technika hybridních pohonných jednotek, kde dochází k dalšímu překotnému vývoji. V příspěvku se pokouším shrnout základní směry a požadavky, které formulace motorových olejů dlouho nebo jen krátce formují. 

Strana 1 z 4