Vibrodiagnostika

Závod společnosti Českomoravský cement v Radotíně v České republice se potýkal s neplánovanými odstávkami v důsledku poškození převodovek. Díky řešení pro analýzu vibrací od společnosti SKF se však cementárna dokázala tohoto problému zbavit.
Schaeffler neustále rozšiřuje nabídku servisních řešení. 
Hluk a vibrace jsou základním projevem pracovních procesů u dopravních prostředků a v dnešní době jsou důležitými faktory komfortu, protože je nelze v plné míře odstranit, ale pouze redukovat na přijatelnou hodnotu. Při běžném provozu automobilu by měly být vibrace a…
Prvopočátky trvalého sledování technického stavu turbosoustrojí vodních elektráren spadají do 80. let minulého století. Kontrolní systémy se nejprve omezovaly pouze na měření vibrací strojů, průběžně přibývaly další sledované veličiny jak na turbíně, tak především na hydrogenerátoru. Autor v příspěvku uvádí…
Článek se zabývá využití fuzzy množin a fuzzy regulátoru pro vyhodnocení aktuálního stavu stroje. Obecně lze fuzzy logiku použít mimo jiné tam, kde jsou dána expertní znalostní pravidla, na základě kterých je stanovena výstupní hodnota systému (tzv. lingvistické proměnné). Článek…
Článek popisuje problematiku měření jeřábových drah geodetickými metodami pro potřeby jejich revize a údržby. Základem měření geometrických parametrů jeřábových drah jsou české technické normy, které tuto problematiku zpracovávají. Stručný popis, výčet nejdůležitějších částí i rozporuplnost norem jsou popsány v úvodu…
 Článek představuje novou metodiku zpracování vibračních signálů vřeten obráběcích strojů, která umožňuje zvýšit spolehlivost určení jejich stavu. Signály získané měřením vibrací jsou často deformovány maskujícími vlivy okolních vibračních zdrojů. Předkládaná práce aplikuje moderní postupy statistického zpracování signálů za účelem separace…