Lídři ve svých oborech plánují další spolupráci

Společnost Linde Gas v Třinci Společnost Linde Gas v Třinci

Společnosti Linde Gas a SKF spolu dlouhodobě spolupracují a jejich odborné týmy jsou připraveny společně překonávat případné výzvy. Obě firmy se nedávno dohodly na rozšíření spolupráce.

Linde Gas se zabývá výrobou, distribucí a prodejem technických, speciálních a medicinálních plynů. Produkty Linde Gas sice nejsou vidět, přesto si bez nich nelze představit každodenní život. Jsou naprosto nezbytné snad pro všechna průmyslová odvětví od metalurgie, svařování, chemického průmyslu či sklářství přes automobilovou výrobu, zdravotnictví až po čepování piva nebo balení potravin. Linde Gas spolupracuje s velmi rozmanitým portfoliem zákazníků, kterým dodává nejrůznější typy plynů potřebných k jejich práci.

K tomu všemu Linde Gas používá celou řadu sofistikovaných a technicky složitých výrobních zařízení, která si žádají pravidelný servis a kontrolu, případně i odbornou, přesnou a rychlou opravu. Aby toho bylo dosaženo, spolupracuje na tomto poli Linde Gas právě se společností SKF. Zkušený tým vibračních diagnostiků SKF s letitou praxí umí prostřednictvím hladin vibrací nejen odhalit příčinu případných nepřesností a závad, ale i navrhnout patřičná opatření v podobě prediktivní údržby s využitím bezdrátového senzoru IMx-1 pro automatizované monitorování stavu strojů.

SKF Enlight Collect Imx 1 gateway and sensorSKF IMx-1

SKF IMx-1 je vysoce pokročilý diagnostický systém pro včasnou detekci závad a jejich prevenci. Jde o bateriově napájený autonomní senzor, který pravidelně sbírá data o měřeném zařízení. Tato data snímač následně odesílá prostřednictvím MESH sítě do IMx-1 Gateway a z ní na SKF cloud, kde k nim mají přístup jak odborníci z Linde Gasu, tak vibrodiagnostický expert z Centra vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě, který je v případě potřeby schopen data vyhodnotit a navrhnout vhodná nápravná opatření. Společnost Linde Gas v současnosti využívá možnosti analýzy digitalizovaných dat v rámci on-line systému IMx-1, kde má zpřístupněný dashboard s naměřenými daty a reporty, a zároveň dále spolupracuje s SKF v rámci testování nejnovějších technologií na měření vibrací.

Stejně jako pro SKF je i pro Linde Gas digitalizace jednou z firemních priorit. V loňském roce spustila společnost Linde Gas jako první na českém trhu technických plynů plnohodnotný e-shop.  Zákazníkům nabízí také aplikaci Specify 1.0, která jim umožňuje přesně nakonfigurovat směsi plynů.

Bezdrátové a snadno škálovatelné řešení IMx 1 s napojením na REP centrum v Ostravě pro využití vzdálené podpory diagnositků SKFBezdrátové a snadno škálovatelné řešení IMx 1 s napojením na REP centrum v Ostravě pro využití vzdálené podpory diagnositků SKF

SKF svým zákazníkům poskytuje služby prediktivní údržby v podobě REP centra v Ostravě, a to nejen na území České republiky, ale pokrývá region celé střední a východní Evropy. Tyto služby jsou založené na sběru dat o vibracích, na jejich analýze a na následné včasné diagnostice strojů tak, aby nedošlo k havárii stroje a následnému narušení výroby a poklesu produktivity.

Velmi podobně k Průmyslu 4.0 přistupuje také společnost Linde Gas: ze svého ROC centra v Ropici na dálku řídí výrobu v závodech ve střední a východní Evropě a na Blízkém východě. Centrum pracuje s autonomními systémy, které využívají prvky strojového učení, což napomáhá zvyšovat produktivitu práce. Společnost Linde Gas tím dlouhodobě potvrzuje pozici technologického průkopníka. V roce 2021 plánuje ROC centrum výrazně rozšiřovat a firma SKF ji při tom technicky a odbornými znalosti podpoří.

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz