Text je věnován praktickým problémům souvisejícím s konstrukcí nebo provedením rotačních strojů a jejich základů, které komplikují, prodlužují a tím prodražují jejich ustavování a také demotivují pracovníky údržby. Vyhnout se těmto problémům nebo je vyřešit lze často s minimálními náklady, stačí si jen tyto skutečnosti uvědomit.

V praxi bývá bohužel velmi často zanedbána potřeba kvalitního ustavení a vyvážení strojních zařízení. Následující článek si klade za úkol demonstrovat projevy špatného ustavení a možnosti jejich detekce za pomoci standardních metod.